Rozhovory Choices
#96 Objavovanie pomalosti

#96 Objavovanie pomalosti

October 20, 2020

Pomaly ďalej zájdeš. Hoci sa sťažujeme na rýchle životné tempo, často mu podriaďujeme prácu, zdravie aj vzťahy. S teoretikom a praktikom umenia pomalosti Viktorom Suchým sa rozprávame o našich rozhodnutiach, čítaní kníh, význame odstúpenia od zdanlivo predpísanej dráhy života, o hľadaní rovnováhy medzi rýchlym a pomalým žitím a o rôznych aktivitách Kabinetu pomalosti v Novej Cvernovke.

#95 Konšpirácie v minulosti a dnes

#95 Konšpirácie v minulosti a dnes

September 22, 2020

Obava z akejsi mocnej a všadeprítomnej hrozby nie je nová. Príbehy vychádzajúce z neoverených informácií sú s nami celé stáročia. So Zuzanou Panczovou z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa rozprávame o tom, ako a prečo ľudia aj v minulosti šírili konšpiračné presvedčenia a príbehy, akých oblastí života sa týkali, prečo to robia dnes, ako si to zdôvodňujú a čo to hovorí o ich pohľade na spoločnosť.

#94 Univerzita v nových časoch

#94 Univerzita v nových časoch

May 19, 2020

Aj pedagógovia Univerzity Komenského prispôsobovali svoje vyučovanie epidémii. Ako sa im to darilo, čo sa naučili, čo zažili a ako zvládajú ich študenti štátnice? S Radomírom Masarykom, prorektorom pre vonkajšie vzťahy, sme sa rozprávali aj o tom, aké prijímačky čakajú maturantov a aký bude ich prvý ročník na univerzite. Hovorili sme tiež o budúcnosti dištančného vzdelávania na vysokých školách.

#93 Kultúrny kód a terapia značiek

#93 Kultúrny kód a terapia značiek

May 5, 2020

Popri fyzickom svete vecí existuje svet významov. Je zložitý, fascinujúci a dôležitý. Veď práve kultúrny význam – význam, ktorý pripisujeme veciam, životu, vzťahom, vnímaniu seba aj iných – je to, čo robí spoločnosť spoločnosťou. So sociológom Janom Převrátilom sa rozprávame o kultúrnej sociológii a o prepájaní poznatkov sociálnej vedy s komunikáciou väčších aj menších značiek.

#92 Skrytá sila introvertov

#92 Skrytá sila introvertov

April 21, 2020

Menej spoločenskí a tichší ľudia sú občas vnímaní ako neúspešní, málo sebavedomí a nie celkom šťastní. Ak sa však niekto nesnaží pútať pozornosť, neznamená to, že nemá rád ľudí, nemá čo povedať a ani to, že nemá spokojný život. Akí sú introverti? Aké talenty majú? Kedy sú šťastní? S psychológom Matúšom Bakytom sa rozprávame o tichej kráse, vnútornej sile a zaujímavom živote introvertov.  

Ako sa spriateliť s hnevom?

Ako sa spriateliť s hnevom?

April 7, 2020

Hnev je výraznou emocionálnou reakciou. Ak ho zvládame, ľudia nás majú radšej za svojich partnerov, kamarátov či kolegov. Je hnev zlý? Aké sú jeho príčiny a kedy sa prejavuje? Vieme si poradiť s vlastným hnevom? Ako môžu rodičia a pedagógovia pomáhať deťom a žiakom so zvládaním hnevu? Rozhovor (10/2017) so špeciálnou pedagogičkou Soňou Pekarovičovou a klinickým psychológom Miroslavom Zahumenským o príčinách, prejavoch a význame hnevu v životoch detí, dospievajúcich aj dospelých.  

Projekt Dieťa, diagnóza Rodič

Projekt Dieťa, diagnóza Rodič

March 31, 2020

Rodičmi sa nerodíme, stávame sa nimi. Čo ako rodičia od seba a svojich detí očakávame? Čo od nás najviac potrebujú naše deti? Nakoľko sa necháme ovplyvňovať rôznymi teóriami, výchovnými štýlmi, odporúčaniami, stratégiami, sociálnymi sieťami? Ako sa nám žije vo svete zameranom na výkon a dokonalosť? Ako máme dosiahnuť, aby sme pri výchove nezabudli na seba? Podnetný rozhovor (4/2017) s psychologičkami Hanou Celušákovou a Máriou Kopčíkovou o výzvach a neistotách v rodičovstve.

Ako narábať s mocou

Ako narábať s mocou

March 24, 2020

Mnohí si moc spájame najmä s politikou a vyvoláva v nás negatívne asociácie. Všetci sa však ocitáme v situáciách, v ktorých máme oproti druhým lepšiu východiskovú pozíciu – formálne postavenie, skúsenosti, intelekt či talent. Vedomé a správne narábanie s mocou je preto dôležité nielen pre politikov, ale aj pre rodičov, manažérov, lekárov, pre nás všetkých. Kde a ako môžeme túto kompetenciu získať a rozvíjať? Rozhovor (3/2018) so Sylviou Ondrisovou, Róbertom Bezákom a Ondrejom Székelym.

Montessori: predsudky a skutočnosť

Montessori: predsudky a skutočnosť

March 17, 2020

Ak dokážeme výchovou formovať sebavedomé, slobodne uvažujúce a tvorivé deti, vyrastú z nich sebavedomí, slobodne uvažujúci a tvoriví dospelí. Tí môžu meniť svet k lepšiemu. Z myšlienky Marie Montessori sa stala premyslená a praxou overená metóda. Rozhovor (10/2016) s pedagogičkou Alenou Balogovou, metodičkou Veronikou Ščepánkovou a Dodom Dobríkom, ktorého syn absolvoval v škôlke a škole Montessori vzdelávanie spolu 12 rokov a potom pokračoval na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa.

Prečo robíme to, čo robíme

Prečo robíme to, čo robíme

March 12, 2020

Koľko motivácie je akurát a odkiaľ má prísť? Ako môžeme pomôcť deťom alebo priateľom v zložitej situácii získať vnútornú motiváciu? Stále aktuálny rozhovor z jesene 2018 s Luciou Alakšovou, klinickou psychologičkou z Onkologického ústavu sv. Alžbety a zakladateľkou OZ Smaragdy, a Martinom Kurucom, sociálnym pedagógom a výskumným pracovníkom Centra pedagogického výskumu UK, o našej vnútornej motivácii a o tom, čo ju podporuje a čo oslabuje. 

Play this podcast on Podbean App