Rozhovory Choices

Montessori: predsudky a skutočnosť

March 17, 2020

Ak dokážeme výchovou formovať sebavedomé, slobodne uvažujúce a tvorivé deti, vyrastú z nich sebavedomí, slobodne uvažujúci a tvoriví dospelí. Tí môžu meniť svet k lepšiemu. Z myšlienky Marie Montessori sa stala premyslená a praxou overená metóda. Rozhovor (10/2016) s pedagogičkou Alenou Balogovou, metodičkou Veronikou Ščepánkovou a Dodom Dobríkom, ktorého syn absolvoval v škôlke a škole Montessori vzdelávanie spolu 12 rokov a potom pokračoval na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa.

Play this podcast on Podbean App