Rozhovory Choices

Ako narábať s mocou

March 24, 2020

Mnohí si moc spájame najmä s politikou a vyvoláva v nás negatívne asociácie. Všetci sa však ocitáme v situáciách, v ktorých máme oproti druhým lepšiu východiskovú pozíciu – formálne postavenie, skúsenosti, intelekt či talent. Vedomé a správne narábanie s mocou je preto dôležité nielen pre politikov, ale aj pre rodičov, manažérov, lekárov, pre nás všetkých. Kde a ako môžeme túto kompetenciu získať a rozvíjať? Rozhovor (3/2018) so Sylviou Ondrisovou, Róbertom Bezákom a Ondrejom Székelym.

Play this podcast on Podbean App