Rozhovory Choices

#91 Identita muža

February 19, 2020

Rozhovor o slovenských mužoch a otcoch. S výskumníčkou Evou Taračovou a psychológom Martinom Milerom sme sa rozprávali o tom, v čom je dnes postavenie mužov iné ako kedysi, ako sa s tým vyrovnávajú, ako vychovávajú svoje deti, či sa má kde formovať ich sila a zodpovednosť za ňu. Hovorili sme o kontrole vo výchove, strachu, komunikácii, potrebe neštruktúrovaného času a chýbajúcich mužských vzoroch.

Play this podcast on Podbean App